I dagens samhälle är rörlighet tyvärr en bristvara.

Till att börja med är majoriteten av dagens arbeten tjänstebaserade kontorsjobb. Detta leder till att vi i stort sätt sitter stilla under hela arbetsdagen. Trots detta är man ofta mycket trött när man kommer hem vid arbetsdagens slut och det händer därför mer ofta än sällan att man hamnar på soffan under hela kvällen när man egentligen bara tänkte vila ut sig lite. För våra barn och ungdomar finns en liknande problematik då de sitter stilla under majoriteten av tiden i skolan, även om man lyckligtvis har schemalagd idrott och i allmänhet uppmuntrar barnen att röra på sig. På senare år har en större hälsotrend gripit tag i oss och inte riktigt släppt, vilket givetvis måste ses som en positiv utveckling även om motiven oftast är av skönhetskaraktär istället för hälsomässiga. Många arbetsgivare ska dessutom få en eloge för sina mer än blygsamma satsningar på hälso- och friskvård för sina anställda.

Trots detta är det lätt hänt att få besvär i både leder och rygg. Ofta på grund av att vi suttit i dåliga ställningar under längre tid, men ibland får vi det i alla fall. Som med allt annat här i livet har vi olika förutsättningar även när det kommer till hållbarheten och styrkan i vår rygg. Vid ryggbesvärets inledande skeden är det många som inte tänker särskilt mycket på det utan tänker att smärtan säkerligen går över ganska snart. När den inte gör det börjar man kanske äta värktabletter för att stå ut med smärtan i hopp om att det fortfarande kanske kommer att lösa sig på egen hand. Det är ju inte i första taget man är så sugen på att gå till doktorn. Mycket av de ryggbesvär och ryggsmärtor vi kan råka ut för har sin rot i ryggraden. Om man råkar ut för smärtor och besvär i ryggen som inte ger med sig efter en tid kan man dra slutsatsen att det troligtvis inte är något muskulärt. I detta läge bör man i första hand gå till en vårdcentral för en undersökning som utesluter allvarliga orsaker eller bringer dessa till ytan. Om besvären bedöms ha sin uppkomst i ryggradens kotor kommer läkaren hänvisa till en kiropraktor.

En kiropraktor kan enkelt beskrivas som en slags massör med skillnaden av att denne har ingående kunskap om ryggradens uppsättning och funktion. Genom upprepade behandlingar är tanken att denne kan lindra och i bästa fall bota de ryggbesvär man dras med. Kiropraktiken omfattar i första hand diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av ryggsmärtor. Det finns inga vetenskapliga belägg för att kiropraktik kan påverka annat än muskuloskeletala besvär. Orsaken är framförallt att det saknas tillräckligt med studier av kiropraktiska effekter. Det finns däremot visst stöd för effekt vid nackrelaterad huvudvärk och yrsel, samt vissa smärtbesvär i armar och ben. Syftet med en kiropraktors behandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Behandlingen består till största del av kiropraktisk justering som består av olika handgrepp för att moblisera leder för att återställa dess funktion. Kiropraktorbehandlingen utförs till största del av händerna och är därmed nära besläktad med massage och sjukgymnastik. Antalet behandlingstillfällen beror givetvis på vilka besvär man upplever. Typer av besvär som en kiropraktor behandlar är nacksmärtor, huvudvärk, bröstsmärtor, ryggsmärtor, bäcken- och ljumsksmärtor och olika idrottssmärtor. Det är således ingen vetenskapligt sanktionerad typ av behandling, men positiva effekter kan uppenbarligen inte förnekas. Det är dock viktigt att den kiropraktorn man väljer håller god kvalitet. För detta krävs det att man noga jämför olika aktörer med varandra och tar referenser. Ett bra tips är att be vårdcentralen om en rekommendationz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*