Takläggare

Takläggares uppgifter i samhället

Byggnader är som bekant konstruerade av flertalet olika komponenter. För att upprätta en byggnad krävs kompetens inom flertalet olika områden, exempelvis arkitektur, gjutning, rörläggning, snickeri, mureri och takläggning. Det senare utförs oftast av byggfirmor som specialiserat sig mot hantverket det är att lägga tak. Då både nybyggnationer och äldre byggnader så småningom behöver rustas upp både i allmänhet och takmässigt sträcker sig branschens verksamhetsområde över hela landet och återfinns i alla svenska städer. Visserligen kan man genomföra viss takläggning på egen hand förutsatt att man är händig men det är ingen dålig idé att anlita en professionell takläggare för att känna sig säker på att jobbet blir utfört rätt och riktigt. Utbyte av tak på villan, sommarhuset eller hyreshuset är större och mer omfattande än vad man tror och kräver en stor portion kunskap och erfarenhet. Som privatperson är det inte alltid så lätt att uppskatta tid och kostnad för själva takbytet. Aktörer i branschen är fullt medvetna om detta och för att underlätta för potentiella kunder och att få chansen att få kontakt och skapa förtroende hos kunden erbjuds ofta fri konsultation. Detta innebär att takläggarfirman gör ett besök och inspekterar och uppskattar tid, materialåtgång och en uppskattning av slutkostnaden både för material och arbetsinsats.

Verksamheten skiljer sig åt takläggare emellan

Likt de flesta andra hantverkarbranscher karaktäriseras takläggare av olika storlekar både företagsmässigt och verksamhetsmässigt. Mindre företag är ofta familjeägda och mycket specialiserade, och har ofta årtionden av erfarenhet. Det är också ofta att dessa firmor går i arv generationer emellan där den yngre lärs upp av den äldre. Anknytningen till lokalorten är ofta mycket stark på grund av att det huvudsakliga verksamhetsområdet ofta är där firman ligger, även om man ofta tar uppdrag i omnejden när möjlighet finns. På grund av att mindre firmor ofta också är mindre i antalet anställda riktar man sig ofta till takläggaruppdrag hos privatpersoner men även mindre företagsbyggnader. Anledningen är så simpel att man inte klarar av att utföra riktigt stora uppdrag på en optimal tidshorisont för kunden. Stora och medelstora företag har däremot oftast en större personalstyrka och är då givetvis redo att ta uppdrag oavsett storlek på det aktuella hustaket. Dessa typer av takläggare lägger sin verksamhet i flertalet olika städer som Malmö, och delar ofta upp organisationen i filialer baserade på geografiska områden. Den komparativa fördelen för större firmor är att de utgör en attraktiv arbetsgivare för kompetenta takläggarhantverkare.

Viktigt att veta innan man tar hjälp av takläggare

Takrenoveringar varier som tidigare sagt i svårighetsgrad och omfattning. Många som bor i äldre byggda villor har en tendens att skjuta på utbytet av tak så långt det bara går och låter det nuvarande tjäna sitt syfte till absoluta bristpunkten. Vad man som husägare ofta inte är medveten om är att detta förhållningssätt kan stå en mycket dyrt då äldre tak oftast är byggda av betongpannor som med tidens lopp blir sköra och takpappen under dessa då både förtorkar och spricker. Följden kan bli att vattenkänsligt material som skyddas av taket lämnas till sitt öde i form av fuktskador. Fuktskador innebär som bekant långt mycket större renovering än ett takbyte. Av denna anledning är det för varje ägare till ett äldre hus värt att åtminstone ta en konsultation med takläggare för att se om man är i riskzonen att drabbas. Vissa tak innehåller eternit som på grund av sina giftiga egenskaper kräver licens för att handskas med. Har man eternittak är det alltså uteslutet att genomföra takreparationen på egen hand. I dagsläget är det mycket ovanligt att man lägger tak med eternit och det är därför vanligast att man i samband med takrenoveringen byter till ett annat mer miljövänligt material.

Takläggare i Malmö med Derbigum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*