Värmepumpens funktion

Värmepumpens funktioner

Kompressorprocessen är den mekanism som är viktigast för att värmepumpqar ska kunna göra vad de är avsedda för. I kompressorprocessen ingår flera komponenter: förångare, kondensor, strypanordning och kompressor. Beroende på vilken pump man väljer att installera skiljer sig själva konstruktionen av pumpen åt. Komfortvärmepump fungerar genom att den överför värme från uteluft och leder denna värme inomhus, för att på så sätt värma upp huset. Frånluftvärmepump är de enklaste och de fungerar genom att återvinna varmluft som lämnar huset via ventilationen och återför den till husets värmesystem.
Bergvärmepumpar leder värme från grundvattnet, som vanligtvis är fyra grader varmt. Sjövattenvärmepump kan installeras om man bor i närheten av en sjö eller vattendrag som inte fryser under vinterhalvåret, då den hämtar värme från denna källa. Luft-vattenvärmepumpen fungerar på liknande sätt som komfortvärmepumpen med skillnaden att värmen leds till det vattenburna värmesystemet. Även om värmepumpar är en lönsam affär både ekonomiskt och miljömässigt då man slipper oljan, är det sällan att de kan garantera uppvärmningen året runt. På grund av detta är det därför mycket vanligt att man kompletterar med andra värmekällor, exempelvis att låta elnätet stå för en viss del av uppvärmningen när det är som kallast. Ett vanligt inslag vid användande av värmepumpar är att man har en form av varmvattenberedare till tappvarmvattnet på grund av att detta kräver mycket uppvärmning. Även om man behöver göra kompletterande sidoinvesteringar till sin värmepump är det nästan alltid en lönsam investering i längden, både ekonomiskt och miljömässigt.

Värmepumpens primära användningsområde

Huvuduppgiften för en värmepump är att hålla inomhustemperaturen på en önskad nivå. Dyrare och mindre miljövänliga alternativ kan vara att använda oljeeldning för att värma upp sitt hus. För detta krävs dock en oljepanna kopplad till en oljetank, vilket inte är en liten investering. Ett annat val är att helt enkelt låta elnätet värma upp hela huset. Nackdelen med detta är dock att elräkningen troligtvis kommer bli mycket dyr. Vill man ha ett billigare och mer miljövänligt sätt att värma upp sin bostad är det bättre att installera en värmepump, som omfördelar värme från en plats till en annan. Den absolut största fördelen med pumpen är att verkningsgraden, det vill säga förstärkningen av input i jämförelse med output, kan uppnå hela 500%. Värmepumpen kan sägas vara ett omvänt kylskåp, då i stort sett samma teknik används men man är ute efter att omfördela kyla i ena och värme i andra. För att en värmepump ska kunna drivas krävs både en drivkälla och en energikälla. Vanligaste energikällan är uteluft, ur vilken man genom en process utvinner energin och flyttar den till annan plats. Pumpen flyttar alltså värme från uteluften och leder den inomhus, vilket leder till att utomhustemperaturen sjunker och inomhustemperaturen ökar. Utomhustemperaturen påverkas givetvis inte särskilt mycket, men stor skillnad märks inomhus.

Välj rätt värmepump

På grund av den mängd värmepumpar som finns att tillgå på marknaden är det ett svårt val att göra utan att göra vissa efterforskningar först. Pumparna har olika egenskaper och har olika energikällor, vilket innebär att vissa pumpar passar bättre än andra beroende på hur terrängen och förutsättningarna ser ut runtomkring aktuell bostad. Ett bra tips är därför att rådfråga företag som har värmepumpsinstallation som sin kärnverksamhet. Dessa företag finns i så gott som alla städer. Det finns dock vissa generella riktlinjer. Komfortvärmepumpen är mycket effektiv angående verkningsgrad och är därför mycket lönsam på lång sikt på grund av stora besparingar, men för att få ut optimal effekt krävs öppen planlösning. Bergvärmepumpen är optimal givet att man bor på en plats där det är ekonomiskt fördelaktigt att borra ner till berggrunden för att på så sätt värma upp huset. Stor fördel med denna typ av pump är att den levererar jämn värme oavsett utomhustemperatur, något övriga pumpar har problem med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*