Vad är en kranbil?

Kranbilar är en typ av lastbil, där en kran monterats för att kunna lyfta upp saker direkt upp på släpet. Då man kan montera många olika slags ”verktyg” på kranen finns många användningsområden. Ett av de främsta användningsområdena för kranbilar är inom skogsindustrin. Dessa kranbilarna är ofta anpassade att köra i skogen genom att man har kedjor på däcken för att det ska vara lättare att ta sig fram i terrängen. I änden på kranen sitter en grip monterad med vilken man lyfter upp stockar för att sedan lasta dem på släpet. Inom byggindustrin används kranbilar till att frakta olika slags material till och från byggarbetsplatser samt mellan olika områden på själva arbetsplatsen. I detta fall har man monterat en grävskopa på kranen för att kunna lyfta upp jord, småsten och annat material till flaket. Ett annat stort verksamhetsområde för kranbilar är montering och utbyten av lampor och liknande som sitter högt upp. I detta fall monteras en korg på kranen där en montör står. Denne hissas sedan upp till den plats där monteringen ska ske, vanligtvis en lyktstolpe eller uppe på ett tak. Kranbilar kan även användas till frakt av större föremål som båtar, containrar och liknande.

Olika typer av kranbilar
Kranbilar varierar beroende på vad de ska användas till. Största skillnaden mellan olika kranbilar är längden på själva kranen. Kranbilar med kortare kran används framförallt till arbeten som syftar på att lasta och frakta material, vanligtvis jord, småsten och liknande vid byggjobb. Bilar med längre kranar används framförallt till att utföra reparationer och arbeten på hög höjd och på ställen som är svåra att komma åt på grund av höjd och brist på andra sätt att få tillgång till ytan. Kranbilar ägs ofta av byggföretag eller åkerier. Byggföretag använder bilarna till sin vanliga verksamhet, framförallt till lastning och förflyttning av material. Man använder de även till att lyfta upp delar av byggnader för montering. Detta är vanligt när man ska bygga ett hus som levererats i olika större delar. Åkerier använder kranarna till att utföra olika jobb åt kunder. Vanligt för åkerierna är att de har ett flertal olika kranbilar för att kunna acceptera många olika slags jobb som kräver kranbilar för att kunna utföras. Kranbilarna benämns enligt storlekar som representerar hur mycket vikt bilen kan lyfta. Storlekarna på kranbilarna varierar vanligtvis mellan 20 tonm och 150 tonm. Namn på olika kranar är: mobilkranar, tornkranar och teleportkranar.

Var kan man få tag på kranbilar
Då behovet av kranbilar oftast är mycket kortvarigt är det inte en särskilt bra idé för en privatperson att köpa en i samband med ombyggnation av sin bostad eller liknande. Kranbilar kräv dessutom specialkunskaper för att framföra vilket innebär att en vanlig person har svårt att operera den. Det bästa är att helt enkelt undersöka vilka företag som kan leverera tjänster kopplade till kranbilar. Vanligtvis är detta byggföretag och åkerier. När det kommer till en större renovering eller bygge av bostad behöver man som kund oftast inte ens tänka på att behovet av kranbil finns då byggföretaget vet vad som behövs och hur man ska uträtta arbeten. Istället faktureras man för hela byggnadsuppdraget, kranbilsuppdraget inkluderat. Vid mindre uppdrag är det bäst att anlita ett åkeri, då dessa har en stor park med kranbilar och vet vilken slags kranbil som behövs till det specifika uppdraget, samt besitter kompetensen som krävs för att framföra kranbilen. Åkerier som tillhandahåller kranbilar finns i alla städer, även Göteborg. Som privatperson är det viktigt att ta kontakt med många olika åkerier för att jämföra priser och vad som ingår vid beställning. Om man inte kollar med många olika åkerier finns det risk att man betalar överpris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*